×

Pszenica- źródło zdrowych substancji pokarmowych

Pszenica- źródło zdrowych substancji pokarmowych

Pszenica jest zbożem, który niektórzy uważają za zwykły ,,zapychacz’’. Mówią że od niego się tyje, że nie ma żadnych składników odżywczych. Jak więc jest naprawdę?
Czy pszenica jest zbożem przyszłości? Jakie składniki pokarmowe w sobie posiada?
Rodzaj zbóż z rodziny wiechlinowatych, Oprócz jęczmienia jest najstarszym zbożem chlebowym uprawianym od co najmniej 6 tysięcy lat. Zajmuje pierwsze miejsce w światowej produkcji zbóż.
Gatunki pszenicy:

Orkisz
Płaskurka
Polska
Samopsza
Szorstka
Zwyczajna
Karłowata
Twarda
ZIARNO ZBÓŻ pasza treściwa o dużej koncentracji energii, zawierające w komórkach aleuronowych dużo białka, ale też tłuszczu, witamin, enzymów, barwników a w bielmie- gluten.
Pszenica –zawiera najwięcej białka wśród zbóż(60-80 g/kg), 0.98 j.o, jest mlekopędna, ze względu na wysoką cenę stosowana jako komponent mieszanek paszowych,
Doskonała pasza dla zwierząt.
Pszenica –zawiera najwięcej białka wśród zbóż
Pszenica zawiera najwięcej protein i glutenu ze wszystkich gatunków zbóż.
SKŁAD CHEMICZNY ZBÓZ zależy od budowy morfologicznej ziarniaka,  a zwłaszcza udziału w nim plewy.
Współczynnik strawności- dużo mówi nam o wartości pokarmowej danego zboża a jest to:

różnica między ilością składnika pobranego w paszy a składnika wydalonego w kale.
Skład chemiczny (%)
Sucha masa 88,0
Popiół surowy 1,8
Substancja organiczna
Substancje antyodżywcze, które posiada pszenica:
Substancje antyodżywcze:
Rezorcynole
Polisacharydy niskoskrobiowe
Inhibitory enzymów proteolitycznych
Taniny
Lektyny
Zanieczyszczenia naturalne
Ze względu na swoje właściwości ma szczególne znaczenie w żywieniu trzody jako pasza treściwa. Charakteryzuje się dużą wartością energetyczną (duży udział skrobi) i niską zawartością wody. Należy jednak zwrócić uwagę, iż przydatność poszczególnych gatunków zbóż uzależniona jest od zawartości substancji antyżywieniowych, włókna oraz od właściwości dietetycznych, smakowych i innych

Wśród podstawowych składników przeważa skrobia, stanowiąca materiał zapasowy dla rozwijającego się zarodka a mało jest tłuszczu (ok 2% w pszenicy). Mniej niż średnia zawartość białka, która zależy od gatunku, odmiany ale też od np. nawożenia.

W porównaniu z całą zieloną rośliną uboższe w składniki mineralne.
Zawart Metoda organoleptyczna lub inaczej sensoryczna, tzn. metody oceny za pomocą narządów zmysłu, tj. wzroku, smaku, węchu, dotyku pozwalają najszybciej ocenić jakość badanego materiału. Pozwalają również na bardziej kompleksową ocenę jakości produktu, czego nie da się osiągnąć żadną z innych metod. Nie sposób bowiem metodami chemicznymi lub instrumentalnymi określić tak złożone cechy, jak smak zapach lub konsystencję produktu
Zawartość wita ZWRACAMY UWAGĘ NA: KOLOR, GATUNEK, ODMIANĘ, POŁYSK, KSZTAŁT, WIELKOŚĆ, ZAPACH, CZY JEST WYSTARCZAJĄCO SUCHE, NIE MA WODY WIĘCEJ NIŻ 15- 16%, SMAK, STOPIEŃ PORAŻENIA PRZEZ CHOROBY, SZKODNIKI
min r     Na łamach „Nature” specjaliści z Kalifornii dowodzą, że w procesie uprawy pszenicy przez tysiące lat zagubiono istotny gen i dlatego też latego w ziarnach spadła zawartość białka i mikroelementów, takich jak cynk i żelazo. Najnowsze prace pozwoliły na odnalezienie tego genu w dzikich odmianach pszenicy i ponowne wprowadzenie go do gatunków uprawnychóżna w poszczególnych gatunkach zbóż.