×

Bezpieczna żywność

Bezpieczna żywność

Dostęp do bezpiecznej żywności, odpowiednio zbilansowanej ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia.
Niebezpieczna żywność jest najczęstszą przyczyną chorób- od zwykłych biegunek, na które co roku umiera około dwóch milionów ludzi, po ciężkie schorzenia.
Bezpieczeństwo żywności, żywienie i bezpieczna żywność są to pojęcia nierozerwalnie ze sobą połączone.
Choroby przenoszone drogą pokarmową powodują błedne koło, jak również straty dla całej gospodarki.
Celem polskiej polityki jest dziś ochrona zdrowia i interesów konsumentów. Wdrożono więc wiele norm prawnych, obowiązujących producentów żywności i jej przetwórców, które cały czas są ulepszane i aktualizowane. Wszystkie te przepisy bezpieczeństwa żywności opierają się na zasadzie ,,od pola do stołu’’ i mają za zadanie ochronę zdrowia konsumentów, kontrolę produkcji żywności na każdym jej etapie.
Choroby przenoszone drogą pokarmową zwykle są zakaźne.
Zakażenia bakteriami: każdego roku wywołują u milionów ludzi choroby i zakażenia, czasami o bardzo ciężkim przebiegu a nawet kończące się zgonem.
Zakażenia wirusami: Zakażeniom norowirusami towarzyszą nudności, wymioty, wodnista biegunka i bóle brzucha. Wirus zapalenia wątroby typu A
Pasożyty- trafiają do łańcucha żywnościowego za pośrednictwem wody
Substancje chemiczne- stanowią chyba jedno z największych zagrożeń- zatrucia toksynami są bardzo groźne dla organizmu człowieka.
Organizacja WHO:
Celem WHO jest pomaganie w globalnym zapobieganiu i  reagowaniu na zagrożenia dla zdrowia publicznego związane z niebezpieczną żywnością.
W Polsce są dwa systemy kontroli nad jakością żywności- pierwszy: system kontroli wewnętrznej,
Instytucje z nim związane- Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), Główny Inspektor Sanitarny
Inspekcja Weterynaryjna (IW)
Organami Inspekcji Weterynaryjnej są: Główny Lekarz Weterynarii, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Graniczny Lekarz Weterynarii.
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (IJHARS)
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)
Inspekcja Handlowa (IH)
Wymogi polskich instytucji- MRiRW wobec producentów żywności:
Gospodarstwo rolne jest pierwszym ogniwem w łańcuchu żywnościowym i to właśnie na nim spoczywa olbrzymia odpowiedzialność za wyprodukowanie i wprowadzenie do obrotu bezpiecznej żywności lub surowca do jej produkcji aZapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego należy rozpatrywać w całym  łańcuchu produkcji żywnośc. Rolnicy muszą na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania pasz, dołożyć wszelkich starań, aby wytwarzana przez nich żywność i pasze spełniały obowiązujące wymogi prawa żywnościowego i paszowego.
Rolnicy muszą przy tym spełniać szereg wymogów, na przykład: nie wprowadzać na rynek żywności która jest szkodliwa, paszy niebezpiecznej dla zwierząt, muszą posiadać też wszystkie wymagane dokumenty. Rolnik musi też postępować odpowiednio z odpadami, podczas wykrycia w stadzie zwierząt jakiejś choroby, podejmować zawsze odpowiednie czynności kiedy wykryje jakąś niezgodność z prawem.